Ceny pre Intrabook v cloude – pre správcov bytových domov len 50 %

Počet používateľov Úložisko v cene Cena mesačne
do 15 15 GB 100 €
do 50 50 GB 200 €
do 100 100 GB 250 €
do 200 200 GB 300 €
do 500 300 GB 400 €
do 1 000 500 GB 500 €
do 2 000 1 TB 600 €
do 5 000 2 TB 700 €
do 10 000 3 TB 900 €

 

Cena za zriadenie služby a onboarding – vytvorenie skupín a používateľských účtov – je vo výške jedného mesačného poplatku. Ceny aj veľkosť úložiska pre správcovské firmy sú vo výške 50 % z uvedených, prípadne podľa dohody!

Pri umiestnení v infraštruktúre zákazníka uvedené ceny zahŕňajú aj inštaláciu a správu servera.

Všetky ceny sú uvedené bez DPH a zahŕňajú všetky služby a činnosti súvisiace s prevádzkovaním služby, vrátane systémovej údržby a správy, aktualizácií, zálohovania údajov a pod. Tiež zahŕňajú zaškolenie a technickú podporu povereného administrátora u zákazníka.