Ach, tie kopy mailov, čo sa každodenne valia do mojej mailovej schránky! Poznáte to, však?
Každú chvíľu Vám príde nejaký mail. Mnohé z nich sú hromadné, posielané všetkým zamestnancom firmy. Alebo zamestnancom úseku či oddelenia. Mnohé sa Vás ani netýkajú, nie sú pre Vás zaujímavé, alebo len okrajovo a zbytočne Vás vyrušujú a zdržujú od dôležitejšej práce. Avšak každému mailu musíte venovať náležitú pozornosť, aspoň ho očami prebehnúť alebo aj celý pozorne prečítať, aby neušlo Vašej pozornosti niečo dôležité. Pretože niektoré maily sú naozaj dôležité práve pre Vás osobne. Niektoré sú dokonca urgentné, požadujúce bezodkladné riešenie nejakej dôležitej úlohy či problému.
Ako ale rozlíšiť, ktorý z tej haldy prichádzajúcich mailov je dôležitý a ktorý nie? Niekedy sa to dá podľa predmetu správy alebo prípadne podľa odosielateľa. 🙂 Ale opatrne, toto kritérium nebýva vždy na 100 % spoľahlivé! Väčšinou si treba takmer každý mail riadne prečítať. A koľko času to zaberie, nehovoriac o neustálom vyrušovaní od inej práce! Denne nám príde mnoho desiatok, alebo aj vyše stovky mailov a každému jednému treba venovať pozornosť. Hrôza pomyslieť, koľko času takto každodenne premárnime čítaním nepodstatných mailov. A veru, občas sa aj tak stane, že nejaký dôležitý mail ujde našej pozornosti a potom je z toho zle.

Čo teda s tým? Čo by sa dalo urobiť pre zlepšenie, hlavne zefektívnenie vnútrofiremnej komunikácie? Existuje nejaké vhodné riešenie? Áno, pravdaže – volá sa Intrabook!