Intrabook pre správcov bytových domov a spoločenstvá vlastníkov

Informačno-komunikačné centrum

Informačno-komunikačné centrum pre vlastníkov v bytovom dome alebo radovej zástavbe, kde vlastníci môžu komunikovať so správcom a domovníkom svojho domu alebo ulice, ako aj navzájom medzi sebou. Každý dom alebo spoločenstvo má svoju vlastnú skupinovú zónu. Každá skupinová zóna pozostáva z viacerých funkčných sekcií.

E-mailové notifikácie

Intrabook poskytuje informačné notifikácie o všetkých nových príspevkoch, ktoré pribudli počas uplynulého dňa alebo týždňa. Vďaka týmto informačným e-mailom majú vlastníci prehľad o všetkom, čo sa rieši v ich dome aj bez toho, aby sa aktívne prihlasovali a prezerali jednotlivé sekcie Intrabooku. Samozrejme, kedykoľvek sa môžu prihlásiť a aktívne sa zapojiť.

a ešte navyše:

Tiketový helpdesk

… riadiace a evidenčné centrum pre riešenie požiadaviek vlastníkov aj interných úloh správcu.
Zadávateľ – môže to byť vlastník alebo pracovník správcu – podá žiadosť, nahlási problém alebo poruchu, zadá úlohu a pod.
Požiadavka je automaticky odoslaná na emaily všetkých poverených pracovníkov správcu. Všetky následné reakcie a odpovede riešiteľov aj zadávateľa sa chronologicky zaznamenávajú do tiketu, ktorý takto poskytuje presný obraz o priebehu riešenia a stave požiadavky.
Tiket sa môže priradiť konkrétnemu pracovníkovi a ten ho môže po splnení svojej časti úlohy priradiť zase ďalšiemu kolegovi.
Vedenie môže všetky tikety kedykoľvek skontrolovať, prípadne môže dostávať mailové notifikácie. Takže nič nezostane “založené na stole”.

Funkčné sekcie domovej zóny

Oznamy správcu


Elektronická nástenka vášho bytového domu. Stránka s aktualitami a oznamami od správcu či domovníka Vášho domu. Každý dom alebo spoločenstvo má na Intrabooku svoju vlastnú nástenku na oznamy pre svojich vlastníkov.

Diskusné fórum

Vlastné diskusné fórum s neobmedzeným počtom diskusných tém pre každý dom alebo spoločenstvo. Každý vlastník alebo správca môže založiť novú diskusiu na nejakú tému a s ostatnými vlastníkmi môžu navzájom komunikovať – uvádzať informácie, vymieňať si názory, prikladať dokumenty… Diskusia sa môže v prípade potreby uzavrieť hlasovaním priamo v samotnej téme.


Písomné hlasovanie s podpisom


Okrem hlasovania v diskusnej téme, ktoré je skôr indikatívneho charakteru, Intrabook umožňuje aj online realizáciu riadneho písomného hlasovania ohľadom “nezásadných záležitostí”, kde každý hlasujúci digitálne podpíše svoj hlas – buď myšou alebo prstom či dotykovým perom na dotykovom zariadení. Odteraz už netreba fyzicky “naháňať” vlastníkov s papierovou hlasovacou listinou, vlastníci môžu hlasovať online na Intrabooku, hoci aj z dovolenkovej pláže alebo chalupy.

Domový blog

Domový blog – elektronický domový časopis s príspevkami správcu, ale aj širokej autorskej základne vlastníkov. Články na aktuálne domové témy, prípadne aj spoločenské, týkajúce sa života v dome. Alebo články na ľubovoľnú tému – čokoľvek, čo chce autor povedať svojim susedom.


Dokumenty domu


Dokumenty relevantné pre daný dom alebo spoločenstvo. Tu môže správca zverejňovať dokumenty pre vlastníkov daného domu – napr. zápisnice zo schôdzí, aktuálne zmluvy, cenové ponuky a pod. Tiež je možné sprístupniť individuálne dokumenty – len pre príslušného vlastníka – napr. zálohový predpis, upomienky, prehľad platieb a pod.

Kalendár udalostí

Kalendár udalostí pre každý dom alebo spoločenstvo. Správca a vlastníci si vytvárajú, aktualizujú a zdieľajú spoločný kalendár udalostí pre ich dom. Zároveň sa každému jednotlivcovi zobrazuje jeho relevantný zoznam nadchádzajúcich udalostí vo všetkých domoch, kde je správcom alebo vlastníkom.


Máte otázky?

Napíšte nám bez váhania cez tento kontaktný formulár:

* treba vyplniť:

 

Alebo nám môžete poslať e-mail na adresu:
info@intrabook.sk

© 2017 Intrabook SK