Čo je Intrabook?

Intrabook pre bytové domy – kliknite tu

Moderné intranetové riešenie

Moderné intranetové riešenie, ktorého obsah interaktívne spoluvytvárajú všetci zamestnanci firmy. Predstavuje permanentný teambuilding, napomáha pestovaniu firemnej kultúry.

Info-komunikačné centrum

Informačné a komunikačné centrum pre celú firmu, ako aj zvlášť pre každé uddelenie, úsek alebo tím. Prináša významné zefektívnenie vnútrofiremnej komunikácie a procesov.

Kolaboračné riešenie

Komunitná a kolaboračná platforma pre firmu a jej jednotlivé tímy. Podporuje spoluprácu v tímoch, ako aj v celej firme, a zároveň aj celkovú spolupatričnosť zamestnancov.

a ešte navyše:

PROJEKTOVÝ MANAŽMENT

… jednoduchý, jasný a užitočný pre všetkých! Do každého projektu majú prístup len jeho riešitelia alebo projektoví manažéri.
Založením projektu a priradením riešiteľov zároveň vznikne samostatný komunikačný kanál pre tento projektový tím.
Úlohou projektového manažmentu nemusí byť len rozdelenie úloh a stanovenie termínov.
Projektový manažment na Intrabooku slúži aj samotným riešiteľom priamo na prácu – vzájomnú výmenu informácií.
Manažérom slúži tiež na monitorovanie postupu, priebehu a stavu plnenia úloh a pre všetkých zúčastnených zabezpečuje informovanie v reálnom čase.
Alebo tiež reporting bez potreby písania reportov a bez schôdzovania. To je váš on-line projektový manažment na Intrabooku.

Zóny Intrabooku

spolocna

Spoločná celofiremná zóna

  • Spoločný blog s článkami zamestnancov zo všetkých oddelení a tímov firmy, rozlíšiteľné podľa skupiny, v ktorej boli publikované.
  • Projektový manažment, zároveň slúžiaci na vytváranie “on demand” komunikačných kanálov pre projektové tímy. Do každého projektu majú prístup len jeho riešitelia alebo projektoví manažéri.

skupinova

Skupinová – tímová zóna

  • Zóna pre komunikáciu, spoluprácu a výmenu informácií v skupine – oddelenie, úsek, či tím.
  • Každá skupina má svoju vlastnú zónu.
  • Jedna zo skupín slúži ako spoločný celofiremný informačný kanál.
  • Každý zamestnanec môže byť členom viacerých skupín.
  • Každá skupinová zóna pozostáva z viacerých funkčných sekcií.

individualna

Individuálna zóna člena

  • Profil používateľa, nastavenia, notifikácie, čítanie a posielanie správ,…
  • Zoznam vlastných príspevkov člena vo všetkých jeho skupinách.
  • Súkromné zápisky člena, ktoré vidí len on sám.

Funkčné sekcie skupinovej zóny

Oznamy


Elektronická nástenka – individuálne pre každé oddelenie alebo tím. Stránka s aktualitami a oznamami od vedúcich oddelení a tímov a od manažmentu firmy. Každé oddelenie aj tím má na Intrabooku svoju vlastnú nástenku s informáciami určenými pre svojich členov.

Diskusie

Diskusné fórum s ľubovoľným počtom diskusných tém pre každé oddelenie alebo tím. Vlastné diskusné fórum pre každé oddelenie alebo tím, kde každý člen môže založiť novú diskusiu na nejakú tému alebo k nejakému projektu a s ostatnými členmi môžu navzájom komunikovať – uvádzať informácie, vymieňať si názory, prikladať dokumenty,… A takto sa zároveň priebežne vytvára evidencia progresu, výsledkov a projektová dokumentácia. Namiesto hromadných mailov – diskusná téma na Intrabooku.


Porady


Virtuálne porady tímu alebo aj celej firmy, kedykoľvek a kdekoľvek – formou skupinového četu. Zúčastniť sa môžete hoci aj z pláže. Prispievatelia vopred uverejnia svoje prezentácie a v stanovenú hodinu sa môže začať porada. Každému účastníkovi sa v reálnom čase automaticky zobrazujú príspevky od ostatných a on sám sa môže kedykoľvek zapojiť. Ani nemusí čakať, kým druhý dohovorí! Virtuálna porada môže byť skvelým pomocníkom aj pri klasickej porade – na simultánnu tvorbu zápisu.

Články

Firemný blog pre interné potreby – elektronický firemný časopis s príspevkami širokej autorskej základne zamestnancov. Blog s článkami, ktoré píšu samotní zamestnanci, pre rozšírenie odborných a iných obzorov ostatných kolegov. Prezentácia svojej práce a dosiahnutých úspechov. Články na pracovné témy, prípadne aj spoločenské, týkajúce sa života vo firme. Články o pripravovaných alebo úspešne zrealizovaných projektoch, články teoretického zamerania v odbore, v ktorom firma pôsobí, články o trendoch a vývoji vo svete.


Súbory


Zdieľané úložisko dokumentov – zvlášť pre každé oddelenie alebo tím. Samozrejmou súčasťou Intrabooku je zdieľané úložisko dokumentov alebo ľubovoľných súborov, oddelene pre každé oddelenie alebo tím. Na tieto dokumenty sa potom môže odkazovať v diskusiách, poradách,… alebo v hociktorej inej sekcii Intrabooku.

Intrabook Docs

Dokumenty spoločne vytvárané a aktualizované členmi oddelenia alebo tímu. Oprávnení členovia môžu doplniť existujúci, či založiť nový dokument, prípadne písať k nemu pripomienky. Alebo editovať dokument bude len jeho autor a ostatní len čítať dokument a písať pripomienky. Oprávnenia sú flexibilné. K dispozícii je aj kompletná história revízií dokumentu.


Kalendár


Kalendár udalostí pre každé oddelenie alebo tím. Členovia oddelenia alebo tímu si vytvárajú, aktualizujú a zdieľajú spoločný kalendár udalostí pre ich skupinu. Zároveň sa každému zamestnancovi zobrazuje jeho relevantný zoznam nadchádzajúcich udalostí vo všetkých skupinách, ktorých je členom.

Nápady

Manažment nápadov – návrhov, zlepšovákov a iných myšlienok.
Každé oddelenie a tím má svoju sekciu pre nápady, kde každý člen môže uverejniť svoj návrh, čo a ako by sa mohlo zlepšiť v práci – jej náplni, organizácii a pod. Ostatní kolegovia môžu každý nápad hodnotiť a komentovať.


Máte otázky?

Môžete nám napísať cez tento kontaktný formulár:

* treba vyplniť:

 

Alebo nám môžete poslať e-mail na adresu:
info@intrabook.sk

© 2017 Intrabook SK