Samé porady – nekonečne dlhé a často aj nekonečne nudné! Poznáte to, však?
Každú chvíľu sú nejaké porady. Úsekové, v rámci oddelenia, tímové,… ba i celofiremné. Ale kedy budeme robiť, keď sa stále len radíme? Nuž, asi bude dnes treba zostať dlhšie v robote. 🙁 Ale radiť sa treba, veď pracujeme viacerí na spoločných úlohách, musíme si vymieňať informácie, názory, rozdeľovať si úlohy, informovať sa navzájom o progrese našej práce. Musíme sa koordinovať, spoločne robiť rozhodnutia, predsa viac hláv – viac rozumu. Celá firma napĺňame istú spoločnú víziu – spoločnou misiou všetkých zamestnancov.

Na poradovanie však naozaj míňame veľmi veľa času, ktorého značný diel je iba stratový – na dopravu či presuny z kancelárie do určenej zasadačky a po porade zase naspäť. Niekedy je to len v rámci budovy, ale niekedy cez pol mesta alebo aj krajiny. Ďalšie straty vyplývajú z toho, že nie všetko, čo sa na porade preberá, sa týka všetkých účastníkov,  preto sa tam mnohí veľkú časť iba tak nudia.

Mnohé porady sa kľudne môžu realizovať virtuálne – na Intrabooku. Isteže nie všetky, občas sa potrebujeme stretnúť s kolegami aj zoči-voči. Ale niekedy úplne stačí aj virtuálne – možno takých 50-70 %, čo poviete?
Virtuálna porada môže byť skvelým pomocníkom aj počas klasickej porady – na simultánnu tvorbu zápisu, pričom každý účastník si vlastnými prstami ustráži, aby jeho slová boli zapísané správne.
A niektoré porady už ani nebudú potrebné – najmä tie informačné, kde ľudia referujú o svojich výsledkoch – pretože všetko je na Intrabooku.