Firemný časopis je dobrá vec, možno ho máte aj u Vás, alebo ste o ňom aspoň uvažovali. Jeho realizácia nie je ľahká vec. Treba dať dokopy tvorivý redakčný kolektív a jeho členovia musia venovať tvorbe časopisu – článkov, grafiky, atď. dosť veľa času, zvyčajne na úkor svojho voľného. A pred uzávierkou pravidelného vydania často až do neskorej noci. Textami do článkov iste prispievajú aj iní zamestnanci, ale najviac stresu aj tak dopadá na redakčný kolektív.

Čo takto rozšíriť redakčný kolektív na celú firmu – všetkých zamestnancov? Však firemný časopis nemusí mať klasickú papierovú alebo elektronickú PDF formu, oveľa praktickejší bude blog na firemnom Intrabooku. Vytvoriť a publikovať článok na blogu Intrabooku je celkom jednoduché, zvládne to úplne každý. A dokáže to urobiť samostatne, nepotrebuje pomoc žiadneho odborníka. Každý zamestnanec je akoby sám sebestačný redakčný kolektív. A nie sú žiadne termíny uzávierky. Nové vydanie, čiže článok na blogu, môže byť aj každý deň niekoľkokrát.

Na firemný blog prispievajú tvoriví zamestnanci článkami, ktoré rozšíria odborné a iné obzory ostatných kolegov. Môžu tiež prezentovať svoju prácu a dosiahnuté úspechy. Články môžu byť nielen na pracovné témy, ale aj spoločenské, týkajúce sa života vo firme, rôznych eventov prezentujúcich firmu na verejnosti a pod. Články o pripravovaných alebo úspešne zrealizovaných projektoch, články teoretického zamerania v odbore, v ktorom firma pôsobí, články o trendoch a vývoji vo svete. Články môžu byť určené aj pre širšiu verejnosť, pre oboznámenie a vzdelávanie verejnosti o produktoch a službách firmy – tie sa môžu po odsúhlasení vypublikovať na verejnom blogu.